OSOBNÍ PROFIL

PRACOVNÍ ZAMĚŘENÍ


DOKUMENTARISTA
 • vyhledávání, shromažďování a zpracování dat a informací
 • ověřování skutečností
 • hledání souvislostí 
 • vytipování důležitých informací  
 • práce s daty v elektronické podobě (databanky, Internet, média)  
 • vyhledávání podpůrných dokumentačních materiálů (fotografie, grafika, statistické údaje)  
 • analýza dat a jejich zpracování do databázové podoby  

HISTORIK - GENEALOG

 • studium rodokmenů a rodopisů  

 • vyhledávání informací o historických osobnostech 

 • objevování historických souvislostí, rodových vztahů, příbuzenských zvláštností apod.  

PUBLICISTA

 • literární tvorba – knihy, rozhovory, články do novin a časopisů, reportáže, scénáře, ideové náměty, texty 

VZDĚLÁNÍ - ZNALOSTI

 • Dvanáctiletá střední škola, Praha, maturita l 1966-1969

 • Střední knihovnická škola,  obor: knihovnictví a informatika /nástavbové studium/, maturita l 1970-1972

 • práce na počítači: MS Word, MS Excel, Lotus Notes, Internet, speciální program na zpracování rodokmenů  

PRAXE

   

1974 – 1988

Československá tisková kancelář

funkce

redaktor dokumentační redakce

zaměření

tiskové zpravodajství z Evropy, Latinské Ameriky, Asie
 
1988 – 1992 ORBIS – vydavatelství a tisková agentura
funkce zástupce šéfredaktora

zaměření

články pro zahraniční odběratele z oblasti kultury a umění
 
1993 – 1996 ČESKÁ TELEVIZE
funkce člen vedení redakce zpravodajství
vedoucí informačního servisu

činnost

- zřízení písemného dokumentačního střediska
- tvorba systému zpracování a vyhledávání informací z domácího a zahraničního tisku,  jejich propojení  s obrazovou dokumentací
- nákup obrazového informačního zdroje
- prezentace informací

 
1997 - 2000 ANOPRESS  s.r.o., informační agentura
funkce jednatel
ředitel provozu a vývoje
činnost

autor celého projektu informační agentury
tvorba informačního know-how  
monitoring médií - mediální a vědomostní databanka
tvorba multimediálních CD
analýzy
rešerše
zpracování informací na zakázku

 

2001  -  dosud POSLANECKÁ SNĚMOVNA  PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
funkce vedoucí oddělení spisové služby

 

OSOBNOST - POVAHA

 

 • svému okolí se jevím jako osobnost tichá, klidná, rozvážná a pracovitá;

 • přátelé o mně tvrdí, že má osobnost vzbuzuje v lidech důvěru;

 • obecně se dá říci, že mě zajímají lidé: rád jim naslouchám, rád v nich objevuji jejich výjimečnost, těší mě „dostávat z nich“ to, co v sobě mají cenného a neví o tom, vzrušuje mě jakákoli možnost inspirovat je k tvůrčí aktivitě, spolupracovat s nimi na jejich projektech a naopak vtahovat je do projektů svých; mám nefalšovanou radost, když jim něco vyjde a cítím potřebu vžívat se do jejich situace a pomáhat jim odstraňovat jejich problémy;

 • své přátele si však velmi pečlivě vybírám; stýkám se převážně s lidmi, kteří jsou pro mě inspirací, povzbuzením, kteří mě zajímají a s nimiž mě těší trávit svůj volný čas;

 • můj vztah k práci lze zařadit do sféry paradoxů: jsem nesporně velmi pracovitý (své práci se věnuji někdy i 16 hodin denně včetně víkendů – jsem zvyklý dokončit rozpracovaný problém), ale přesto si troufám tvrdit, že ve své podstatě jsem „tvor líný“.

 • vzrušuje mě vyhledávat informace, o kterých nikdo neví, a ty pak netypickým způsobem zpracovávat a zveřejňovat.

 • z lidských vlastností nejvíce obdivuji „umění naslouchat“, „umění tolerance“ a „umění skromnosti a pokory“.

DÍLO

 
 • autor reprezentační publikace o ČR - Země koruny české  (tři jazykové verze, Exprint Červený Kostelec) - 1992

 • autor publikace Světová chronologie 1892 – 1992  aneb kde, kdy, kdo, komu vládl  (Grafické závody Hronov) - 1993

 • autor námětu a spoluautor scénáře dokumentárního filmu  „Dobrý den, pane Ondříčku“ - 1988

 • autor rozhovorů se známými osobnostmi: Miroslavem Ondříčkem, Jiřím Srncem, Vojtěchem Jasným, Vladimírem Sísem, Vladimírem Körnerem, Františkem Vláčilem, Jiřím Menzelem, Jindřichem Polákem, Jurajem Jakubiskem - 1988-1992

 • autor článků s historickou tématikou pro agenturu KORZO a časopis ŠŤASTNÝ JIM - 2001

 • spoluautor televizního cyklu  KALENDÁRIUM  (vyhledávání dokumentačních podkladů) - 1993-1998

 • autor „vystopování“ faktu, že 43. prezident USA G.W.Bush je ve 40.generaci potomkem českých Přemyslovců (rozhovor pro TV Nova) - 2001

 • autor námětu a spoluautor scénáře televizního dokumentu o české šlechtě Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje - 2002

Jan Drocár

Karel kníže Schwarzenberg

Karel kníže Schwarzenberg

Karel kníže Schwarzenberg
Jan Soukup, režisér ČT

Zdeněk hrabě Sternberg

         

Jaroslav kníže Lobkowicz Josef hrabě Kinský Arnošt hrabě Waldstein

Carl hrabě Waldstein
Arnošt hrabě Waldstein

Tomáš hrabě Czernin
Děpold hrabě Czernin

 

PROJEKTY

 • Země koruny české
 • Potomci českých panovníků na evropských trůnech
 • Databanka nejdůležitějších událostí světa
 • Myšlenky, které musí žít!
 • Individuální projekty s historickou tématikou
 • Evropský dům
 • Historie a umění spojují národy
 • Historia Magica
 • EURO ATLAS Evropské unie
 • Umění prezentace – osobní profil
 • Aktivity POZITIVNÍ NOVINY
 • Kalendárium
 • Euro databanka
   
Optimalizováno pro MS IE   Jan Drocár © 2006